Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyon gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirmelerin tümü ya da bir bölümü uygulanır.

 

  • Yetkinlik bazlı mülakat
  • Panel mülakat
  • Mesleki kişilik envanteri
  • İngilizce seviye tespit sınavı
  • Vaka analizi çalışması

Tüm bu değerlendirmeler sonucunda ilgili poziyonuna uygun bulunan adayımıza iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday TAMER Grup’un bir üyesi olarak Tamer Kalıp ailesine katılır.