Temiz ve atık su hatları, kanalizasyon, petrol boru hatları gibi projelerde toprak kaymasını engellemek ve güvenli bir iş sahası oluşturmak amacıyla kullanılır. İksa kalıbı; pano, ve gergi elemanlarından oluşur.

Teknik Detaylar